Sorgen har en undangömd plats i samhället.
Den som drabbas av sorg efter dödsfall upplever ofta
att han/hon förväntas vara stark och klara sig själv.

På Sorgmottagningen kan sörjande som mist
en närstående få hjälp att hantera förlusten
och samtala med en terapeut för att finna vägar
ut ur sorgen och kunna gå vidare i livet.